سنسور های صنعتی Sensors

سنسورها که جهت اندازه گیری یک سیستم و یا یک قطعه کوچک در صنعت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند دارای انواع مختلفی می باشند. در این خصوص سنسورهای ساده و پیچیده الکترونیکی نیز نقش گسترده ای در زندگی امروزی ما دارند. شرکت منتخب صنعت پارس با اتکا به دانش مهندسی خود آماده ارائه انواع سنسور های الکترونیکی و همچنین انواع دستگاه های سنجش و اندازه گیری مورد استفاده در صنایع مختلف می باشد.
*جهت خرید و دریافت قیمت می توانید از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید!

ویترین

Creating the Future Now!