کابل فیبر نوری - لوز تیوب ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for Indoor/Outdoor Riser

کابل فیبر نوری - لوز تیوب ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for Indoor/Outdoor Riser

کابل فیبر نوری سری ActiFi™ FREEDM® شرکت کورنینگ از جمله کابل های مورد استفاده در پروژه های indoor-outdoor بوده که با توجه به اینکه نوع این کابل، ترکیبی میباشد بیشتر جهت تجهیز سیستم های پشتیبان فناوری های شبکه های بی سیم مورد استفاده قرار میگیرد DAS.
، طراحی منحصر به فرد با ظرفیت های مختلف از لحاظ تعداد تارهای نوری 6 کر، 12 کر، 24 کر تار نوری همراه با 2 , 4 , 6 or 12 سیم مسی قابل ارائه می باشند. بسته به میزان توان مورد نیاز کابل های مسی درانواع اندازه های 14 , 16 AWG   قابل ارائه می باشند.سری ActiFi™ FREEDM® راه حل مناسبی در اختیار مشتریان با توجه به ترکیب کابل مسی و کابل فیبر نوری در یک کابل در اختیار مشتریان قرار میدهد. توانایی اضافه شدن آرمورد جهت مقاومت هر چه بیشتر کابل نیز به صورت سفارشی میسر می باشد.
شما میتوانید از طریق اطلاعات فنی شماره فنی مورد نظر خود را به همراه نوع کابل مانند سینگل مود و مالتی مود و همجنین نوع تارها را مانند OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 را انتخاب نمایید.
جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXUXF-X1X01M20
Part Number Product Details Fiber Count
004UDF-41F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,4F,4Cu Conductor,12AWG 4
004ZDF-61F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,4F,6Cu Conductor,12AWG 4
006UDF-21G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,2Cu Conductor,14AWG 6
006UDF-41F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,4Cu Conductor,12AWG 6
006UDF-41G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,4Cu Conductor,14AWG 6
006UDF-61G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,6Cu Conductor,14AWG 6
006UTF-21H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,2Cu Conductor,16AWG 6
006UTF-41H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,4Cu Conductor,16AWG 6
006UTF-61H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,6Cu Conductor,16AWG 6
006ZDF-61F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,6Cu Conductor,12AWG 6
006ZDF-M1F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,12Cu Conductor,12AWG 6
006ZDF-M1G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,12Cu Conductor,14AWG 6
006ZTF-M1H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,6F,12Cu Conductor,16AWG 6
012UDF-21G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,2Cu Conductor,14AWG 12
012UDF-41F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,4Cu Conductor,12AWG 12
012UDF-41G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,4Cu Conductor,14AWG 12
012UDF-61G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,6Cu Conductor,14AWG 12
012UDF-M1G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,12Cu Conductor,14AWG 12
012UTF-21H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,2Cu Conductor,16AWG 12
012UTF-41H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,4Cu Conductor,16AWG 12
012UTF-61H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,6Cu Conductor,16AWG 12
012ZDF-61F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,6Cu Conductor,12AWG) 12
012ZDF-M1F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,12Cu Conductor,12AWG 12
012ZTF-M1H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,12F,12Cu Conductor,16AWG 12
024UDF-21G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,2Cu Conductor,14AWG 24
024UDF-41G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,4Cu Conductor,14AWG 24
024UTF-21H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,2Cu Conductor,16AWG 24
024UTF-41H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,4Cu Conductor,16AWG 24
024UTF-61H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,6Cu Conductor,16AWG 24
024ZDF-61G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,6Cu Conductor,14AWG 24
024ZDF-M1F01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,12Cu Conductor,12AWG 24
024ZDF-M1G01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,12Cu Conductor,14AWG 24
024ZTF-M1H01M20 ActiFi™ FREEDM® DAS Cables for In/Out Riser,24F,12Cu Conductor,16AWG 24