کابل فیبر نوری - لوز تیوب رایزر FREEDM® LST™

کابل فیبر نوری - لوز تیوب رایزر FREEDM® LST™

کابل های فیبر نوری رایزر لوز تیوب سری FREEDM® LST™  شرکت کورنینگ با روکش ضد حریق مناسب پروژه های فیبر نوری داخل و خارج از ساختمان indoor/outdoor, می باشند که در اشکال متفاوتی مانند کانالی ، شبکه بین طبقات backbones و به صورت هوایی یا داخل داکت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. کابل درمقابل نفوذ پذیری آب مقاوم بوده و روکش به گونه طراحی گردیده که مانع نفوذ آب می گردد که فناوری آن بسیار بالا بوده و بدون استفاده از هرگونه ماده سمی و ژل های غیر قبل نفوذ آب است. تارها در رنگ بندی استاندارد با روکش مناسب قرار گرفته و کابل از زاویه خمش مناسبی جهت نصب و کاربری هرچه آسان تر در داخل ساختمان بهره می برد. این سری در انواع مالتی مود و سینگل مود با تارهای متفاوت و استانداردهای OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 قابل ارائه می باشند. همچنین امکان سفارش کابل در 12 رنگ متفاوت از لحاظ روکش میسر می باشد که بیشتر جهت شناسایی و دسته بندی طبقاتی و ساختمانی کابل های فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد میسر است ، شماره فنی استاندارد کابل با روکش مشکی است و شما میتوانید جهت سفارش رنگ های دیگر از طریق اطلاعات فنی در خرید خود رنگ مورد نظرتان را انتخاب نمایید. جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXSX-T41XXD20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
002TSF-T4191D20 2 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 2
004TSF-T4191D20 4 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 4
006TSF-T4191D20 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 6
012TSF-T4191D20 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 12
018TSF-T4191D20 18 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 18
024TSF-T4191D20 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
002TSF-T4190D20 2 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 2
004TSF-T4190D20 4 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 4
006TSF-T4190D20 6 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 6
012TSF-T4190D20 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
024TSF-T4190D20 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
002TSF-T4180D20 2 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 2
004TSF-T4180D20 4 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 4
006TSF-T4180D20 6 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 6
012TSF-T4180D20 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
018TSF-T4180D20 18 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 18
024TSF-T4180D20 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
002TSF-T4131D20 2 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 2
004TSF-T4131D20 4 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 4
006TSF-T4131D20 6 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 6
012TSF-T4131D20 12 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 12
018TSF-T4131D20 18 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 4
024TSF-T4131D20 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
002KSF-T4130D20 2 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 2
004KSF-T4130D20 4 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 4
006KSF-T4130D20 6 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 6
008KSF-T4130D20 8 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 8
012KSF-T4130D20 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
018KSF-T4130D20 18 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 18
024KSF-T4130D20 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
002ESF-T4101D20 2 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
004ESF-T4101D20 4 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 4
006ESF-T4101D20 6 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 6
012ESF-T4101D20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
018ESF-T4101D20 18 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 18
024ESF-T4101D20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
002USF-T4101D20 2 F, Ultra-bend Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
002ZSF-T4101D20 2 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 216
004ZSF-T4101D20 4 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 4
006ZSF-T4101D20 6 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 6
012ZSF-T4101D20 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 12
018ZSF-T4101D20 18 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 18
024ZSF-T4101D20 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 24