کابل فیبر نوری کورنینگ - لوز تیوب پلنوم

کابل فیبر نوری کورنینگ - لوز تیوب پلنوم

کابل های فیبر نوری لوز تیوب پلنوم سری FREEDM® شرکت کورنینگ با روکش پلنوم و ضد حریق مناسب انواع پروژه های فیبر نوری داخل ساختمان ها می باشند. روکش پلنوم مناسب با زاویه خمش ، مناسب استفاده از این سری بعنوان کابل های backbones بین طبقات و یا بین ساختمان ها به شکل کابل کشی داخل کانال می نماید، طراحی لوز تیوب و منحصر به فرد دسترسی سریع و هرچه آسان تر به هنگام سربندی و فیوژن کابل میسر ساخته و پوشش عایقی کامل این سری نیاز به هرگونه اتثال به زمین را از بین می برد. تارهای فیبر نوری با رنگ های استاندارد و روکش 250 میکرونی می باشند. روکش ضد حریق بیرونی در برابر اشعه های UV که مهمترین عامل در پوسیدگی کابل های می باشد مقاومت کامل دارد. همچنین کابل با آرمورد مستحکم به صورت سفارشی فابل ارائه می باشد. کابل کلیه استاندارد های لازم OFNP و کد بین المللی الکتریکی (NEC®) Article 770 را دارا بوده و در لیست FT-6 نیز قرار دارد .
کابل در انواع Single mode & Multi mode با تارهای فیبر نوری 50/125 میکرون ، 62.5/125 میکرون و 9/125 میکرون شامل OS1,OS2, OM1,OM2,OM3,OM4 قابل ارائه است وبا توجه به روکش مقاوم و همچنین زاویه خمش مناسب کاربرد های گسترده ای را در اختیار مشتریان برای پروژه های Indoor/ outdoor   قرار میدهد.
جهت سفارش شما می توانید کابل را در 12  رنگ متفاوت روکش برای شناسایی هر چه بیشتر کابل خرید نمایید، در نظر داشته باشید : رنگ استاندارد روکش درج شده در شماره فنی کابل رنگ مشکی می باشد.
جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXXP-T41XXD20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
024ZWP-T4101D20 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 24
006KWP-T4130D20 6 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 6
024TWP-T4191D20 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
036TWP-T4191D20 36 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 36
048TWP-T4191D20 48 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 48
060TWP-T4191D20 60 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 60
072TWP-T4191D20 72 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 72
024TWP-T4190D20 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
036TWP-T4190D20 36 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 36
048TWP-T4190D20 48 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 48
060TWP-T4190D20 60 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 60
072TWP-T4190D20 72 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 72
024TWP-T4180D20 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
036TWP-T4180D20 36 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 36
048TWP-T4180D20 48 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 48
060TWP-T4180D20 60 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 60
072TWP-T4180D20 72 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 72
024TWP-T4131D20 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
036TWP-T4131D20 36 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 36
048TWP-T4131D20 48 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 48
060TWP-T4131D20 60 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 60
072TWP-T4131D20 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
024KWP-T4130D20 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
036KWP-T4130D20 36 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 36
048KWP-T4130D20 24 F, 50 µm multimode (OM3) 62.5 µm MM (OM1) 48
060KWP-T4130D20 60 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 60
072KWP-T4130D20 72 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 72
024EWP-T4101D20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036EWP-T4101D20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048EWP-T4101D20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
060EWP-T4101D20 60 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 60
072EWP-T4101D20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72