کابل فیبر نوری - رایزر FREEDM® Loose Tube

کابل فیبر نوری - رایزر FREEDM® Loose Tube

کابل های فیبر نوری رایزر لوز تیوب FREEDM® با توجه به روکش مقاوم در برابر حریق و دماهای بالا از سری کابل های با فناوری بالای شرکت کورنینگ می باشند که در مقابل آب نیز به صورت کامل مقاوم بوده و مناسب کاربرد در برقراری ارتباطات نوری انواع پروژه های فیبر نوری داخل و خارج از ساختمان indoor/outdoor می باشد. دارا بودن کلیه استاندارد های لازم کابل های فیبر نوری OFNR و FT-4 و کد جهانی NEC® با طراحی منحصر به فرد مقاوم در برابر اشعه های UV و تابش مستقیم خورشید به همراه دسترسی سریع به هنگام فیوژن و سربندی و سهولت کابل کشی به سبب زاویه خمش مناسب از دیگر ویژگی های سری لوز نیوب رایزر FREEDM® شرکت کورنینگ می باشد. کابل دارای تیوب های استاندارد و رنگ بندی استاندارد تارهای نوری نیز می باشد.
امکان سفارش کابل در 12 رنگ متفاوت روکش شامل رنگ های آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای ، نوک مدادی ، سفید ، قرمز ، مشکی، زرد ، بنفش ، ارغوانی و فیروزه ای ، جهت شناسایی هر چه آسان تر کابل ، لینک و مسیر ها عبوری فیبر نوری میسر بوده و شما میتوانید از طریق اطلاعات فنی شماره فنی رنگ مورد نظر خود را به همراه نوع کابل مانند سینگل مود و مالتی مود و همجنین نوع تارها را مانند OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 را انتخاب نمایید.,
جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXUF-T41XXD20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
012TUF-T4191D20 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 12
024TUF-T4191D20 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
036TUF-T4191D20 36 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 36
048TUF-T4191D20 48 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 12
060TUF-T4191D20 60 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 60
072TUF-T4191D20 72 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 72
096TUF-T4191D20 96 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 96
144TUF-T4191D20 144 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 144
192TUF-T4191D20 192 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 192
216TUF-T4191D20 216 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 216
288TUF-T4191D20 288 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 288
012TUF-T4190D20 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
024TUF-T4190D20 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
036TUF-T4190D20 36 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 36
048TUF-T4190D20 48 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 36
060TUF-T4190D20 60 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 60
072TUF-T4190D20 72 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 2
096TUF-T4190D20 96 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 4
144TUF-T4190D20 144 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 144
192TUF-T4190D20 192 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 192
216TUF-T4190D20 216 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 216
288TUF-T4190D20 288 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 288
012TUF-T4180D20 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
024TUF-T4180D20 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
036TUF-T4180D20 36 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 36
048TUF-T4180D20 48 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 48
060TUF-T4180D20 60 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 60
072TUF-T4180D20 72 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 72
096TUF-T4180D20 96 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 96
144TUF-T4180D20 144 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 144
192TUF-T4180D20 192 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 192
216TUF-T4180D20 216 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 216
288TUF-T4180D20 288 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 228
012ZUF-T4101D20 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 12
024ZUF-T4101D20 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 24
036ZUF-T4101D20 36 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 36
048ZUF-T4101D20 48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 48
060ZUF-T4101D20 60 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 60
072ZUF-T4101D20 72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 72
096ZUF-T4101D20 96 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 96
144ZUF-T4101D20 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 144
192ZUF-T4101D20 192 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 192
216ZUF-T4101D20 216 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 216
288ZUF-T4101D20 288 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 288
012TUF-T4131D20 12 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 12
024TUF-T4131D20 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
036TUF-T4131D20 36 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 36
048TUF-T4131D20 48 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 48
060TUF-T4131D20 60 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 60
072TUF-T4131D20 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
096TUF-T4131D20 96 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 96
144TUF-T4131D20 144 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 144
192TUF-T4131D20 192 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 192
216TUF-T4131D20 216 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 216
288TUF-T4131D20 288 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 288
012KUF-T4130D20 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
024KUF-T4130D20 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
036KUF-T4130D20 36 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 36
048KUF-T4130D20 48 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 48
060KUF-T4130D20 60 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 60
072KUF-T4130D20 72 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 72
096KUF-T4130D20 96 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 96
144KUF-T4130D20 144 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 144
192KUF-T4130D20 192 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 192
216KUF-T4130D20 216 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 216
288KUF-T4130D20 288 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 288
012EUF-T4101D20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
024EUF-T4101D20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036EUF-T4101D20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048EUF-T4101D20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
060EUF-T4101D20 60 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 60
072EUF-T4101D20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72
096EUF-T4101D20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
144EUF-T4101D20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
192EUF-T4101D20 192 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 192
216EUF-T4101D20 216 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 216
288EUF-T4101D20 288 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 288