کابل فیبر نوری آرمورد Corning FREEDM®, Interlocking Armored

کابل فیبر نوری آرمورد Corning FREEDM®, Interlocking Armored

کابل های فیبر نوری آرمورد لوز تیوب پلنوم FREEDM® interlocking armored با توجه به روکش آرمورد ، پلنوم و ضد حریق مناسب انواع پروژه های فیبر نوری indoor/outdoor می باشند، کاربری آسان با زاویه خمش مناسب و استاندارد های بالای کابل ، این سری را مناسب ایجاد انواع ارتباطات نوری داخل و خارج از ساختمان در اشکال مختلف کابل کشی مانند هوایی ، داخل داکت و کانال ها و رایزر بعنوان پشتیبان بین مراکز یا رک ها در طبقات و بین ساختمان ها می نماید، طراحی منحصر به فرد به همراه آرمورد آلومینیومی باعث استحکام بیشتر کابل و جلوگیری از قطع و شکستگی کابل در هنگام کابل کشی می گردد که یکی از اساسی ترین استاندارد های لازم در پروژه های صنعتی می باشد. حداکثر ظرفیت کابل از لحاظ تعداد تارهای نوری 72 تار می باشد که با استفاده از فناوری بسیار بالا از نفوذ آب و آسیب زدن به تارها محافظت می گردند. استاندارد SZ ، طراحی لوز تیوب سیستم عایق و ایزوله کامل و همچنین رنگ بندی استاندارد تارها داخل تیوب ها از دیگر ویژگی های این سری می باشد. کابل در انواع مالتی مود 50 میکرون و 62.5 میکرون و سینگل مود و همچنین بصورت کامپوزیت یا ترکیبی با استاندارد NEC® قابل ارائه می باشد. همچنین بر ایت اساس انتخاب نوع تار فیبر نوری نیز فراهم است و در انواع OS1,OS2, OM1,OM2,OM3,OM4 قابل ارائه می باشد
جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXXP-T41XXDA3
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
012TSP-T4191DA3 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 12
024TWP-T4191DA3 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
036TWP-T4191DA3 36 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 36
048TWP-T4191DA3 48 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 48
060TWP-T4191DA3 60 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 60
072TWP-T4191DA3 72 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 72
012TSP-T4190DA3 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
024TWP-T4190DA3 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
036TWP-T4190DA3 36 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 36
048TWP-T4190DA3 48 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 48
060TWP-T4190DA3 60 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 60
072TWP-T4190DA3 72 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 72
012TSP-T4180DA3 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
024TWP-T4180DA3 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
036TWP-T4180DA3 36 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 36
048TWP-T4180DA3 48 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 48
060TWP-T4180DA3 60 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 60
072TWP-T4180DA3 72 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 72
012TSP-T4131DA3 12 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 12
024TWP-T4131DA3 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
036TWP-T4131DA3 36 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 36
048TWP-T4131DA3 48 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 48
060TWP-T4131DA3 60 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 60
072TWP-T4131DA3 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
012KSP-T4130DA3 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
024KWP-T4130DA3 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
036KWP-T4130DA3 36 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 36
048KWP-T4130DA3 24 F, 50 µm multimode (OM3) 62.5 µm MM (OM1) 48
060KWP-T4130DA3 60 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 60
072KWP-T4130DA3 72 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 72
012ESP-T4101DA3 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
024EWP-T4101DA3 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036EWP-T4101DA3 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048EWP-T4101DA3 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
060EWP-T4101DA3 60 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 60
072EWP-T4101DA3 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72