کابل فیبر نوری تایدبافر کورنینگ Interlocking Armored

کابل فیبر نوری تایدبافر کورنینگ Interlocking Armored

کابل فیبر نوری تایدبافر سری FREEDM® One, Interlocking Armored   شرکت Corning   با روکش سخت و صنعتی خود و برخورداری از ویژگی های چون آرمورد مستحکم ، ضد حریق و اشعه های UV  و عدم نفوذ آب مناسب انواع پروژه های فیبر نوری داخل و خارج از ساختمان به اشکال مختلف کابل کشی رایزرهای بین طبقات backbone  و بین ساختمان ها یا خارج از ساختمان Outdoor  می باشند . طراحی منحصر به فرد و استفاده از برترین تارهای فیبر نوری جهان ( کورنینگ ) با پوشش زرهی مستحکم و قابلیت زاویه خمش پیشرفته، مناسب انواع پروژه های indoor/outdoor  می باشند، این دسته از کابل های تاید بافر فیبر نوری کورنینگ را میتوان از پیشرفته ترین کابل های نوری OSP   امروزی دانست. همچنین سری FREEDM® One, Interlocking Armored   درانواع مالتی مود و سینگل مود با تارهای OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4  قابل ارائه می باشند.
قابلیت سفارش در 12  رنگ متفاوت روکش جهت شناسایی هر چه بیشتر کابل فراهم می باشد، در نظر داشته باشید : رنگ استاندارد درج شده در شماره فنی کابل رنگ مشکی روکش می باشد.
جهت سفارش و خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXT8F-311XX-A1
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
002T8F-31191-A1 2 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 2
004T8F-31191-A1 4 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 4
006T8F-31191-A1 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 6
012T8F-31191-A1 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 12
018T8F-31191-A1 18 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 18
024T8F-31191-A1 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
002T8F-31190-A1 2 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 2
004T8F-31190-A1 4 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 4
006T8F-31190-A1 6 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 6
012T8F-31190-A1 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
018T8F-31190-A1 18 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 18
024T8F-31190-A1 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
002T8F-31180-A1 2 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 2
004T8F-31180-A1 4 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 4
006T8F-31180-A1 6 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 6
012T8F-31180-A1 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
018T8F-31180-A1 18 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 18
024T8F-31180-A1 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
002T8F-31131-A1 2 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 2
004T8F-31131-A1 4 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 4
006T8F-31131-A1 6 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 6
012T8F-31131-A1 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
018T8F-31131-A1 18 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 18
024T8F-31131-A1 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
002K8F-31130-A1 2 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 2
004K8F-31130-A1 4 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 4
006K8F-31130-A1 6 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 6
012K8F-31130-A1 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
018K8F-31130-A1 18 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 18
024K8F-31130-A1 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
002E8F-31131-A1 2 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 2
004E8F-31131-A1 4 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 4
006E8F-31131-A1 6 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 6
012E8F-31131-A1 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
018E8F-31131-A1 18 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 18
024E8F-31131-A1 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24