کابل فیبر نوری - صنعتی لوز تیوب Corning LSZH™

کابل فیبر نوری - صنعتی لوز تیوب Corning LSZH™

کابل های فیبر نوری industrial LSZH™   لوزتیوب سری صنعتی تجهیز شده به فناوری روکش عاری از هالوژن و مقاوم در برابر حریق و آب مناسب انواع محیط های صنعتی و پروژه های فیبر نوری in/out   با راه حل های مبنی بر harsh environments   می باشند. توسعه طراحی این سری از کابل های فیبر نوری کورنینگ جهت افزایش سازگاری با محیط های بسیار صنعتی و همچنین قابلیت افزایش آرمورد جهت افزایش استحکام کابل نیز وجود دارد. این سری بیشتر بعنوان کابل های backbones   یا به عبارتی لینک های پشتیبان انواع شبکه های صنعتی و اداری مورد کاربری در اشکال مختلف کابل کشی شامل رایزر ، کانالی و هوایی قرار میگیرند. کابل مجهز به فناوری عدم نفوذ آب بوده و روکش در برابر اشعه های UV  مقاوم می باشد.
امکان سفارش کابل در 12 رنگ متفاوت روکش شامل رنگ های آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای ، نوک مدادی ، سفید ، قرمز ، مشکی، زرد ، بنفش ، ارغوانی و فیروزه ای ، جهت شناسایی هر چه آسان تر کابل ، لینک و مسیر ها عبوری فیبر نوری میسر بوده و شما میتوانید از طریق اطلاعات فنی شماره فنی رنگ مورد نظر خود را به همراه نوع کابل مانند سینگل مود و مالتی مود و همجنین نوع تارها را مانند OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 را انتخاب نمایید.
جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXUZ-T41XXD2N
Part Number Product Details Fiber Count
006EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 6
006KUZ-T4130D20 Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 6
006TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 6
006TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free Cable,extended 10G distance,OM4 6
008EUZ-84101D20 Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 8
008EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 8
012EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 12
012KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 12
012TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 12
012TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 12
012TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 12
012TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free Cable,extended 10G distance,OM4 12
012ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 12
024EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 24
024KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 24
024TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 24
024TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 24
024TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 24
024TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 24
036EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 36
036KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 36
036TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 36
036TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 36
036TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 36
036TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 36
048EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 48
048KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 48
048TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 48
048TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 48
048TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 48
048TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 48
060EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 60
060KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 60
060TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 60
060TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 60
060TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 60
060TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 60
060ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 60
072EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 72
072KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 72
072TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 72
072TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 72
072TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 72
072TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 72
096EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 96
096KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 96
096TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 96
096TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 96
096TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 96
096TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 96
096ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 96
144EUZ-T4100D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 144
144EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 144
144KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 144
144TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 144
144TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 144
144TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 144
144TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 144
144ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 144
192EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 192
192KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 192
192TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 192
192TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 192
192TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 192
192TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 192
192ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 192
216EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 216
216KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 216
216TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 216
216TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 216
216TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 216
216TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 216
216ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 216
288EUZ-T4100D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 288
288EUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OS2 288
288KUZ-T4130D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM1 288
288TUZ-T4131D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM2 288
288TUZ-T4180D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM3 288
288TUZ-T4190D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Loose Tube,Gel-Free Cable,OM4 288
288TUZ-T4191D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,extended 10G distance,OM4 288
288ZUZ-T4101D2N Industrial LSZH™ Tray-Rated,Gel-Free,SMF-28® Ultra fiber,OS2 288