شرینک حرارتی یا کریمپ محافظ فیوژن کورنینگ، محافظ فیبر تکی سایز 60mm

شرینک حرارتی یا کریمپ محافظ فیوژن کورنینگ، محافظ فیبر تکی سایز 60mm

کورنینگ انواع مختلفی ازتجهیزات محفاظت از اتصالات فیبر نوری را ارائه می دهد. کریمپ های حرارتی کورنینگ در دو نسخه کریمپ های مخصوص فیبر های تکی و کریمپ های محافظتی فیبرهای نواری ( ریبون) ، ارائه می گردند.

Part/Number: 2806031-01