شرینک حرارتی محافظ فیوژن کورنینگ، محافظ فیبر ریبون 2 و 4 سایز 40 mm

شرینک حرارتی محافظ فیوژن کورنینگ، محافظ فیبر ریبون 2 و 4 سایز 40 mm

کورنینگ انواع مختلفی ازتجهیزات محفاظت از اتصالات فیبر نوری را ارائه می دهد. کریمپ های حرارتی کورنینگ در دو نسخه کریمپ های مخصوص فیبر های تکی و کریمپ های محافظتی فیبرهای نواری ( ریبون) ، ارائه می گردند.

Part/Number: 2806031-04