پک شرینک حرارتی محافظ فیوژن کورنینگ، رنگ سبز محافظ فیبر 900/900 μm

پک شرینک حرارتی محافظ فیوژن کورنینگ، رنگ سبز محافظ فیبر 900/900 μm

کورنینگ انواع مختلفی ازتجهیزات محفاظت از اتصالات فیبر نوری را ارائه می دهد. کریمپ های حرارتی کورنینگ در دو نسخه کریمپ های مخصوص فیبر های تکی و کریمپ های محافظتی فیبرهای نواری ( ریبون) ، ارائه می گردند.

Part/Number: A0295150