اداپتور فیبر نوری  -  OpDAT adapter, ST-D/SC-D, MM

اداپتور فیبر نوری - OpDAT ST-D/SC-D, MM


ویژگی های کاربردی:
  •  اداپتور فیبر نوری SC-Duplex to ST سری سینگل مد و مالتی مد ، کاربری : جهت ارتباط کانکتور های فیبر نوری
  •  سری سینگل مد slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  سری مالتی مد slotted metal sleeve (PhBr)
  •  رنگ اداپتور : فلزی
  •  مواد با ثبات بالا، کیفیت سطح و عمر طولانی
  •  حداقل عمر 1000 چرخه در صورت slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  حداقل عمر 500 چرخه در صورت slotted metal sleeve (PhBr)
  •  انواع : Ph-Br, ceramics

Part/Number: 150900C3-I