اداپتور فیبر نوری - ST-D coupler

اداپتور فیبر نوری - ST-D coupler


ویژگی های کاربردی:
  •  اداپتور فیبر نوری ST Duplex سری سینگل مد و مالتی مد ، کاربری : جهت ارتباط کانکتور های فیبر نوری
  •  سری سینگل مد slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  سری مالتی مد slotted metal sleeve (PhBr)
  •  مواد با ثبات بالا، کیفیت سطح و عمر طولانی
  •  حداقل عمر 1000 چرخه در صورت slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  حداقل عمر 500 چرخه در صورت slotted metal sleeve (PhBr)
  •  انواع : Ph-Br, ceramics

Part/Number: 150900XX-X
Part Number Product Details Type
15090001-I ST-D , metallike MM , (Ph-Br)
150900D1-I ST-D (ceramic), metallike SM & MM , (ceramic)
150900D1-30 ST-Simplex (ceramic), metallike SM & MM , (ceramic)