پچ پنل فیبر نوری - OpDAT fix patch panel

پچ پنل فیبر نوری - OpDAT fix patch panel


ویژگی های کاربردی:
  •  پچ پتل فیبر نوری OpDAT fix سری نصب ثابت، ارائه در انواع سینگل مد و مالتی مد (تجهیز شده به صورت کامل همراه با پیگتیل و آداپتور به همراه کاست و محافظ فیوژن کریمپ و یا شرینگ) ، کاربری : جهت سربندی استاندارد کابل فیبر نوری
  •  وزن سبک، ساخته شده از آلومینیوم به همراه فریم جلوی فولادی
  •  فریم جلویی جدا شونده حهت دسترسی آسان تر در نصب آداپتورها
  •  فریم های جلویی در انواع 12 و 24 پورت قابل ارائه می باشند، پلاگ های پرکننده در صورت نیاز به پورت های کم تر جایگزین آداپتور ها بر اساس رنگ فریم می گردند،
  •  فریم جلویی در دو رنگ استاندارد خاکستری (RAL 7035) و مشکی (RAL 9005)
  •  کاربری آسان و نصب سریع
  •  عمق 240 میلی متر بدون گلند کابل و آداپتور
  •  ارائه با انواع آداپتورهای SC duplex, LC duplex and ST duplex و امکان درخواست سفارشی
  •  پیگتیل ها با انواع تارهای فیبر نوری OM3، OM4 و OS2 قابل ارائه می باشند. همه پیگتیل ها قبل از نصب در آداپتور ها مطابق با استاندارد IEC 61300-3-35 بازرسی و تمیز می شوند.
  •  پانل عقب دارای 10 گزینه برای قرار دادن کابل: 4xPG13.5, 2x PG16/M20, 2x PG21/M25, 2x U-shaped cutouts

Part/Number: 15025XXXXX-X
Part Number Product Details Type
1502597612-B 12xLC-D | green | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel LC-D
1502597624-B 24xLC-D | green | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel LC-D
1502597412-B 12xLC-D | blue | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel LC-D
1502597424-B 24xLC-D | blue | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel LC-D
1502587M12-B 12xLC-D | lime green | 50/125 OM5 OpDAT fix patch panel LC-D
1502587M24-B 24xLC-D | lime green | 50/125 OM5 OpDAT fix patch panel LC-D
1502577512-B 12xLC-D | violet | 50/125 OM4 OpDAT fix patch panel LC-D
1502577524-B 24xLC-D| violet | 50/125 OM4 OpDAT fix patch panel LC-D
1502557712-B 12xLC-D | aqua | 50/125 OM3 OpDAT fix patch panel LC-D
1502557724-B 24xLC-D | aqua | 50/125 OM3 OpDAT fix patch panel LC-D
150259F212-B 12xSC-D | green | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel SC-D
150259F224-B 24xSC-D | green | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel SC-D
150259E212-B 12xSC-D | blue | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel SC-D
150259E224-B 24xSC-D | blue | 9/125 OS2 OpDAT fix patch panel SC-D
150258BM12-B 12xSC-D | lime green | 50/125 OM5 OpDAT fix patch panel SC-D
150258BM24-B 24xSC-D | lime green | 50/125 OM5 OpDAT fix patch panel SC-D
150257BB12-B 12xSC-D | violet | 50/125 OM4 OpDAT fix patch panel SC-D
150257BB24-B 24xSC-D| violet | 50/125 OM4 OpDAT fix patch panel SC-D
150255BA12-B 12xSC-D | aqua | 50/125 OM3 OpDAT fix patch panel SC-D
150255BA24-B 24xSC-D | aqua | 50/125 OM3 OpDAT fix patch panel SC-D
1502595F12-B 12xE2000 APC | green | 9/125 OS2 OpDAT fix E2000-D splice
1502595F24-B 24xE2000 APC | green | 9/125 OS2 OpDAT fix E2000-D splice
1502595E12-B 12xE2000 UPC | blue | 9/125 OS2 OpDAT fix E2000-D splice
1502595E24-B 24xE2000-D UPC | blue | 9/125 OS2 OpDAT fix E2000-D splice
1502595912-B 12xE2000 APC | green | 9/125 (OS2) OpDAT fix E2000-S splice
1502595924-B 24xE2000 APC | green | 9/125 (OS2) OpDAT fix E2000-S splice
1502595812-B 12xE2000 UPC | blue | 9/125 (OS2) OpDAT fix E2000-S splice
1502595824-B 24xE2000 UPC| blue | 9/125 (OS2) OpDAT fix E2000-S splice
150259D112-B 12xST-D | metallic | 9/125 OS2 OpDAT fix ST-D splice
150259D124-B 24xST-D | metallic | 9/125 OS2 OpDAT fix ST-D splice
150257D112-B 12xST-D | metallic | 50/125 OM4 OpDAT fix ST-D splice
150257D124-B 24xST-D | metallic | 50/125 OM4 OpDAT fix ST-D splice
150255D112-B 12xST-D | metallic | 50/125 OM3 OpDAT fix ST-D splice
150255D124-B 24xST-D | metallic | 50/125 OM3 OpDAT fix ST-D splice