خروجی فیبر نوری - OpDAT 4 AP

خروجی فیبر نوری - OpDAT 4 AP


ویژگی های کاربردی:
  •  خروجی فیبر نوری کانالی جهت ترمینیشن و سربندی فیبر نوری سری OpDAT 4 AP ، کاربری : جهت سربندی فیبر نوری
  •  مناسب سربندی کابل های فیبر نوری Indoor سری mini breakout
  •  قابلیت سفارش با انواع آداپتورهای فیبر نوری 2xLC-D, 2xSC-D, 4xST
  •  زاویه نصب plug direction 10°
  •  شعاع خمش کابل کمتر از 30 mm
  •  مناسب جهت کابل های مونتاژ شده از قبل و مونتاژ درمحل
  •  رنگ استاندارد سفید pure white RAL 9010
    انواع قابل ارائه: 2xLC-D, 2xSC-D, 4xST

Part/Number: 150112XX02-E
Part Number Product Details
1501127602-E OpDAT 4 AP 2xLC-D APC 9/125 (OS2)
1501127702-E OpDAT 4 AP 2xLC-D 50/125 (OM3)
1501127502-E OpDAT 4 AP 2xLC-D 50/125 (OM4)
1501123102-E OpDAT 4 AP 4xST SM+MM
150112C202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D 50/125 (OM3)