باکس| خروجی فیبر نوری - OpDAT ADT splice 2xLC-D APC OS2, Single mode

خروجی فیبر نوری - OpDAT ADT splice 2xLC-D APC 9/125 (OS2) و به همراه محافظت چشم در برابر لیزر و پیگتیل های OS2 قرار داده شده است.


ویژگی های کاربردی:
  •  خروجی فیبر نوری کانالی جهت ترمینیشن و سربندی فیبر نوری سری OpDAT ADT splice ، کاربری : جهت سربندی فیبر نوری
  •  مناسب سربندی کابل های فیبر نوری دراپ Drop سری Fiber to The Home (رساندن فیبر به منازل)
  •  آداپتورهای فیبر نوری مجهز به شاتر محافظت از چشم و مقاوم در برابر گرد و خاک
  •  پیگتیل های فیبر نوری سری OS2, E9/125 µm فناوری بدون افت در برابر خمش bend insensitive مطابق استاندارد IEC 60793-2-50 تایپ B6_a and B6_b و G.657.A2 اصلاح B2 سازگار با G.652.D
  •  قابلیت سفارش با انواع آداپتورهای فیبر نوری 1/2/4xLC-D, 2/4xSC
  •  امکان ورودی کابل از تمامی جهات: بالا، پایین، چپ و راست
  •  زاویه نصب Plug direction 90°
  •  مناسب جهت فیوژن کابل های FTTH
  •  رنگ استاندارد سفید pure white RAL 9010
    انواع قابل ارائه: 2 or 4 adapters, with 2 blind plugs or without, with 2 or 4 pigtails (1/2/4xLC-D, 2/4xSC)

Part/Number: 1501197G02HS