خروجی فیبر نوری - OpDAT compact

خروجی فیبر نوری - OpDAT Industry terminal rail TS35


ویژگی های کاربردی:
  •  خروجی فیبر نوری دین ریل صنعتی OpDAT TH35 rail to DIN EN 60715 ، کاربری : جهت سربندی فیبر نوری
  •  سری سینگل مد slotted zirconium oxide ceramics sleeve (ZrO2)
  •  سری مالتی مد slotted metal sleeve (Ph-Br)
  •  قابلیت سفارش با انواع آداپتورهای فیبر نوری LC-D, SC-D
  •  زاویه نصب 90° to rail
  •  مناسب جهت کابل های مونتاژ شده از قبل و مونتاژ درمحل
    انواع قابل ارائه: LC-D, SC-D سینگل مد و مالتی مد

Part/Number: 1402XXX113KE
Part Number Product Details
1402P06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D MM adapter insert
1402Q06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + SC-D SM adapter insert
1402306113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D MM adapter insert
1402L06113KE OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D SM adapter insert