خروجی فیبر نوری - OpDAT compact

خروجی فیبر نوری - OpDAT compact


ویژگی های کاربردی:
  •  خروجی فیبر نوری کانالی جهت ترمینیشن و سربندی فیبر نوری سری OpDAT Wall outlet compact ، کاربری : جهت سربندی فیبر نوری
  •  مناسب سربندی کابل های فیبر نوری Indoor
  •  قابلیت سفارش با انواع آداپتورهای فیبر نوری 1xQ-LC, 1xSC-D or 1xST-D
  •  قطعه مرکزی 50 x 50 mm to DIN 41075 part 1:198
  •  زاویه نصب direction 45°
  •  شعاع خمش کابل کمتر از 20 mm
  •  مناسب جهت کابل های مونتاژ شده از قبل و مونتاژ درمحل
  •  رنگ استاندارد سفید pure white RAL 9010
    انواع قابل ارائه: 1xQ-LC, 1xSC-D or 1xST-D

Part/Number: 150120XXXX-E
Part Number Product Details Type
1501207202-E OpDAT 4 Ek LC-Q MM (ceramic) pure white Wall outlets
150120C202-E OpDAT 2 Ek SC-D MM (ceramic) pure white Wall outlets
1501204102-E OpDAT 2 Ek ST-D MM (Ph-Br) pure white Wall outlets