نجهیزات جانبیLC UniBoot, Duplex Clip, Bulk Pack

نجهیزات جانبی LC UniBoot, Duplex Clip, Bulk Pack

با توجه به شناسایی آسان و سریع و تقسیمات یکپارچه ضروری در دیتاسنتر های مجهز شرکت کورنینگ 10 رنگ متفاوت را برای جامپرهای پچ کورد های LC Duplex ارائه می نماید، Jumpers جامپرها به سادگی و بدون نیاز به ابزار خاص تعویض می گردند و فرایند شناسایی را تسریع می بخشند.
ویژگی های کاربردی:
  •  رنگ روکش : نارنجی
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: TRIGGER-BP-U-E