کابل های ترانک هیبرید 48 کور سری  EDGE™

کابل های ترانک هیبرید48 کور EDGE™

کابل های ترانک هیبرید با دو سر کانکتور متفاوت، یک طرف MTP و طرف دیگر کانکتورهای LC ،که طرف MTP بدون پین و طرف LC کانکتور های با فناوری UNIBOOT مورد استفاده قرار گرفته و مطابق استاندارد IEC-61754-7 که با فناوری پیشرفته عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® به ثبت شرکت کورنینگ می باشند
ویژگی های کاربردی:
  •  تعداد تار نوری کابل: 48
  •  گروه فیبر نوری : 50 um multimode (OM3)
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F )
  •  رنگ روکش : فیروزه ای
  •  NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: G757948TPNDLW100F