کابل های ترانک 144 کور EDGE™ Solution

کابل های ترانک 144 کور EDGE™ Solution

کابل های ترانک با دو سر کانکتور یکسانMTP، هر دو طرف بدون پین و عموما با Type-B polarityاستانداردTIA-568 که با فناوری پیشرفته عدم افت در برابر خمش bend-insensitive Corning® ClearCurve® به ثبت شرکت کورنینگ می باشند با ظرفیت های متنوع و در انواع مالتی مد و سینگل مد و تنوع تعداد تار ارائه می گردند . کابل های ترانک برای ارتباط با ماژول های EDGE یا Plug Play™طراحی شده اند. کابل های ترانک با ابزار نصب در هوزینگ اراِئه میشود که مناسب نصب در هر دو هوزینگ های EDGE , Plug Play و ماژول های آن می باشد .
ویژگی های کاربردی:
  •  تعداد تار نوری کابل: 144
  •  نوع کابل : Indoor: ANSI/ICEA S-83-596
  •  گروه فیبر نوری : 50 µm MM (OM3)
  •  دمای کاربری : -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F )
  •  رنگ روکش : فیروزه ای
  •  NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6
  •  بدون مواد مضر / زیان آور RoHS 2011/65 / EU

Part/Number: G7575E4TPNDDU070F