ماژول شبکه دیتاسنتر سینگل مد  -  DCCS2 OS2 6xE2000-D link- متز کانکت METZ CONNECT

ماژول شبکه دیتاسنتر - DCCS2 OS2 6xE2000-D link - متز کانکت


ویژگی های کاربردی:
  •  اتصال ساخته شده فیبر نوری جهت نصب که شامل 2 هوزینگ DCCS2 همراه با 6 E2000-D آداپتور که بر روی یک کابل12-Fiber mini breakout نصب شده .
  •  شماره پورت بر روی هوزینگ درج گردیده
  •  پشتیبانی سرعت تا 10 GBit Ethernet(IEEE 802.3an)
  •  قابلیت سفارش به شکل یکپارچه و سربندی شده به همراه ماژول و کابل ارتباطی یکپارچه و یا سفارش ماژول و کابل به شکل جداگانه و سربندی در محل
  •   قرارگیری منظم و مستحکم در هوزینگ
  •  گروه فیبر نوری :OS2 : (IEC 60793-2-50 B. 1.3, B6_ b & ITU-T G.657.A2, G.657.B2, G.652.D)
  •  استاندارد ITU-T : G.657.A2, G.657.B2, G.652.D
  •  نسخه نصب: DCCS2
  •  رنگ : آبی
  •  قطر کابل کمتر از 6.5mm است
  •  تحویل با شماره سریال و با 12 گزارش attenuation measuremenهمراه است .
  •  سفارش در متراژ ساخته شده و قابلیت سفارش در متراژ درخواستی مشتری ، برای بدست آمدن شماره فنی Part/Number ، متراژ را جایگزین XXX کنید . مانند : 0050 = 5.0 m; 0100 = 10.0 m; 0995 = 99.5 m; 2000 = 200.0 m
  •   حداکثر متراژ : 500 m
  •  انواع: blue (OS2), lime green (OM5), violet (OM4), aqua (OM3) or green (OS2 APC)

Part/Number: 130D2F95BXXXXE