پچ کورد فیبر نوری دیتاسنتر - DCCS2 PM OpDAT patch cord - متز کانکت METZ CONNECT

پچ کورد فیبر نوری دیتاسنتر - DCCS2 PM OpDAT patch cord - متز کانکت METZ CONNECT


ویژگی های کاربردی:
  •   پچ کورد فیبر نوری جهت ارتباطات ماژول های DCCS2 فیبر نوری ، متز کانکت METZ CONNECT ، کاربری : شبکه دیتا سنتر
  •  پچ کورد های فیبر نوری مالتی مد OM3 و OM4 فیبر نوری I-V(ZN)H سری LC-Duplex کور 50/125 میکرومتر
  •  فیبر نوری سازگار با لیزر laser-optimized مقاوم در برابر خمش، بدون ایجاد افت bend insensitive سری مالتی مد OM3 و OM4 مطابق استاندارد IEC 60793-2-10 type A1a.2
  •  قطر بیرونی 2.0 x 4,2 mm
  •  کم دود، بدون گاز هالوژن، روکش کابل مقاوم در برابر شعله (LSHF-FR)
  •  داپلکس کورد یا زیپ کورد patch cable سری کابل پچ کورد figure 8
  •  پولیش سر کانکتور کاملا صنعتی توسط ماشین
  •  سنجش صد درصدی
  •  حداکثر طول قابل سفارش 20 متر
 • نوع با یک سر تگ: PIC Version: one connector features an integrated RFID tag, pre-configured to highlight its ID, length, color, type and performance class
 • نوع دو سر تگ: PCC Version: both connectors feature an integrated RFID tag, pre-configured to highlight its ID, length, color, type and performance class
  •  شناسه RFID مطابق استاندارد ISO/IEC15693

Part/Number: 13PXXXXXXXXXX
Part Number Product Details
13PJ1JOJO10-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 1.0 m
13PJ1JOJO101E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 1.0 m
13PJ1JOJO20-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 2.0 m
13PJ1JOJO201E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 2.0 m
13PJ1JOJO50-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 5.0 m
13PJ1JOJO501E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 5.0 m
13PJ1JOJOA0-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 10.0 m
13PJ1JOJOA01E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 10.0 m
13PJ1JOJOB0-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 20.0 m
13PJ1JOJOB01E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM3 aqua, 20.0 m
13PS1JOJO10-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 1.0 m
13PS1JOJO101E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 1.0 m
13PS1JOJO20-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 2.0 m
13PS1JOJO201E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 2.0 m
13PS1JOJO50-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 5.0 m
13PS1JOJO501E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 5.0 m
13PS1JOJOA0-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 10.0 m
13PS1JOJOA01E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 10.0 m
13PS1JOJOB0-E PM PCC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 20.0 m
13PS1JOJOB01E PM PIC OpDAT patch cord LC-D/LC-D OM4 violet, 20.0 m