پنل FutureCom™ Cable Feedthrough شبکه کورنینگ

پنل شبکه کورنینگ FutureCom™ Cable Feedthrough

پنل عبوری کابل و پچ کورد های شبکه سری FutureCom™ Cable Feedthrough  شرکت کورنینگ از دیگر تجهیزات مدیریت و آرایش کابل ها در رک های استاندارد 19 اینچ می باشد و در جهت افزایش هرچه بیشتر استاندارد های کابل کشی و همچنین آرایش پچ کورد ها و کابل های ما یبن پچ پنل ها و دستگاه های اکتیو به همراه پنل های مدیریت کابل مورد استفاده قرار می گیرند . راه حل های کورنینگ در قالب سیستم های LANscape تجهیزات گسترده ای را با استاندارد و کیفیت بالا در اختیار مشتریان خاص پسند کورنینگ ارائه می دهد.
  •  مورد استفاده در رک های 19 اینچ
  •  رنگ: فولاد درجه بالا ( استیل)
  •  ارتفاع یک یونیت ، جنس هوزینگ فولاد درجه یک

Part/Number: WAXWSW-00000-C008