فیس پلیت FutureCom™ Tehalit raceways, 80.5 x 80.5 mm شبکه کورنینگ

فیس پلیت شبکه کورنینگFutureCom™ Tehalit raceways, 80.5 x 80.5 mm

فیس پلیت های سری Tehalit raceways با سایز 80.5 x 80.5 mm مناسب نصب بر خروجی های شبکه و تجهیز پریز شبکه می باشند. سیستم LANscape® کورنینگ تجهیزات پسیو شبکه با کیفیت و استاندارد بالا را درقالب راه حل های کورنینگ به مشتریان خاص پسند کورنینگ ارائه می دهد.50173-1:2011-09

Part/Number: WAXWSE-00001-C013