فیس پلیت ( فریم روی قاب) FutureCom™ UNIfläche, 80 x 80 mmشبکه کورنینگ

فیس پلیت ( فریم روی قاب) mmشبکه کورنینگ FutureCom™ "UNIfläche", 80 x 80 mm

فیس پلیت شبکه سری "UNIfläche" با سایز 80 x 80 mm مناسب پریز های شبکه و تجهیز خروجی های شبکه ساختاریافته و راه حل های LANscape® کورنینگ می باشند. سیستم LANscape® کورنینگ تجهیزات پسیو شبکه با کیفیت و استاندارد بالا را درقالب راه حل های کورنینگ به مشتریان خاص پسند کورنینگ ارائه می دهد.

Part/Number: WAXWSE-00001-C011