قاب پریز شبکه FutureCom™ "DELTAfläche"

قاب پریز شبکه FutureCom™ "DELTAfläche"

هوزینگ شبکه یا قاب پشت شبکه کورنینگ سری DELTAfläche قابل نصب بر روی دیوار می باشند. راه حل های LANscape® کورنینگ تجهیزات پسیو شبکه با کیفیت و استاندارد بالا را درقالب راه حل های شبکه استاندارد به مشتریان خاص پسند کورنینگ ارائه می دهد.

Part/Number: WAXWSE-00001-C003