ماژول خروجی دیواری Keystone wall outlet 45x45 mm 2 port pure white - METZ CONNECT نصب روی ترانک و قاب های شبکه دیواری - متز کانکت

ماژول خروجی دیواری Keystone wall outlet 45x45 mm 2 port pure white - METZ CONNECT نصب روی ترانک و قاب های شبکه دیواری - متز کانکت


  •  یونیت سر بندی ماژول با کیستون Module ، قابلیت نصب روی ترانک و قاب های شبکه دیواری
  •  زاویه اتصال ماژول تقریبا 30 درجه به پایین
  •  آرایش و تسکین فشار کابل در قرارگیری ماژول
  •  درب بازشونده، محافظت از گرد و غبار
  •  پوشش قطعات رنگی مطابق RAL 9010 سفید خالص، سطح براق
  •  مناسب برای کانال های کابل کشی (ترانک، داکت) ( 4.6 میلی متر دندانه)
  •  نصب آسان
  •  جهت نصب عمودی و افقی
  •  محافظت از گرد و غبار یکپارچه
  •  انواع تک پورت و دو پورت

Part/Number: 130915J4502KE