ماژول OTDR سری FTB-7200D شرکت اکسفو

ماژول OTDR سری FTB-7200Dشرکت اکسفو

ماژول OTDR سری FTB-7200D شرکت اکسفو با قابلیت سنجش دسترسی شبکه های LAN/WAN باقابلیت نصب روی پلتفرم های قابل حمل شرکت اکسفو، انتخابی مناسب جهت به حداکثر رساندن راندمان سنجش انواع لینک های شبکه فیبر نوری مالتی مد و سینگل مد برای گروه های نصب می باشد.
  •  محدوده عملکرد دینامیکی: 27, 26, 36, 34 dB
  •  محدوده از بین رفتن ناگهانی نوری یا dead zone برابر 1 متر
  •  محدوده افت dead zone برابر 3, 4, 4.5, 5 متر
  •  دامنه مسافتی مالتی مد: 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40 کیلومتر
  •  دامنه مسافتی سینگل مد: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260 کیلومتر
  •  عرض پالس های نوری مالتی مود : 5, 10, 30, 100, 275, 1000 نانوثانیه
  •  عرض پالس های نوری سینگل مود: 5, 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10 000, 20 000 نانوثانیه
  •  طول موج های کالیبره ماژول : 850 ± 20, 1300 ± 20, 1310 ± 20, 1550 ± 20 نانومتر
  •  شرایط پرتابی: محیط شار (EF) سازگار
  •  فناوری پیشرو در صنعت ،حالت طولی ±0.03 dB/dB
  •  آستانه افت: 0.01 dB
  •  وضوح افت: 0.001 dB
  •  الگو وضوح فیبر مالتی مود بر حسب متر: 0.04 to 2.5
  •  الگو وضوح فیبر سینگل مود بر حسب متر: 0.04 to 5بیش از 128000
  •  نقاط الگو جهت سنجش دقیق تر
  •  مدت زمان اندازه گیری تعریف شده توسط کاربر (60 min. maximum)
  •  زمان واقعی بازآوری معمول 3 Hz
  •  توان خروجی پایدار منبع : (dBm): i –1.5 (1300 nm), –7 (1550 nm)
  •  دامنه دینامیکی پویا بیش از 36 dB
  •  منبع نوری لیزری نصب شده روی ماژول
  •  قابلیت کنترل شرایط پرتاب پالس نوری داخل فیبر جهت افزایش دقت اندازگیری افت مسیر
  •  قابلیت نصب روی دستگاه های OTDR شرکت اکسفو پلتفرم های FTB-500, FTB-2, FTB-2 Pro, FTB-200
  •  امکان انتقال اطلاعات به طور مستقیم از طریق اینترنت
کاربری:
  •  شناسایی کامل مشخصات انواع شبکه های فیبر نوری و طول مسیر
  •  اندازه گیری میزان دسترسی و کارآمدی شبکه

Part/Number: FTB-7200D-XX-XX-XX-XX