ماژول OTDR سری FTB-7300E شرکت اکسفو

ماژول OTDR سری FTB-7300Eشرکت اکسفو

ماژول تست فیبر نوری OTDR سری FTB-7300E انتخابی مناسب جهت تست شبکه های فیبر نوری FTTx و MDU می باشد و بهترین راه حل برای تایید کیفی نصب شبکه های فیبر نوری برای گروه های نصب جهت شناسایی؛ عیب یابی و سنجش شبکه های فیبر نوری است.
  •  تست شبکه های با تعداد پورت های اسپیلتر بالا up to 1x128
  •  پورت سینگل مد جهت گسترش خدمات عیب یابی لینک های زیر بار
  •  دامنه دینامیکی پویا بیش از 39 dB
  •  مدت زمان سنجش و عیب یابی کوتاه برای سرعت بخشیدن به روند بکارگیری مجدد لینک
  •  قابلیت نصب روی دستگاه های OTDR شرکت اکسفو پلتفرم های FTB-500, FTB-2, FTB-2 Pro, FTB-200
  •  امکان انتقال اطلاعات به طور مستقیم از طریق اینترنت
کاربری:
  •  جهت سنجش انواع شبکه های فیبر نوری عمومی و FTTx و MDU
  •  سنجش دسترسی شبکه

Part/Number: FTB-7300E-XX-XX-XX-XX