ماژول OTDR سری FTB-7400E شرکت اکسفو

ماژول OTDR سری FTB-7400Eشرکت اکسفو


ماژول OTDR سری FTB-7400E شرکت اکسفو با دامنه پوشش مناسب جهت سنجش و اندازه گیری پروژه های فیبر نوری با مسافت طولانی و شبکه های با فناوری CWDM تحت استادارد های ITU مورد استفاده قرار می گیرد و با طراحی منخصر به فرد کارایی بی نظیری را در اختیار کاربران قرار می دهد.
طراحی شده جهت اندازه گیری لینک های CWDM با مسافت های طولانی
شبکه های فیبر نوری امروزه با ادغام فناوری های انتفال تحت روش های مختلفی مانند شبکه های CWDM و مسافت های بالا نیاز به تجهیزات مناسبی جهت اندازه گیری دقیق تر را خواهند داشت . شرکت اکسفو بعنوان یکی از پیشتازان صنعت اندازه گیری و تست شبکه های فیبر نوری با ارائه ماژول FTB-7400E شما را یک گام به اندازه گیری دقیق تر شبکه های فیبر نوری CWDM و تطابق معیار های زیر بار لینک نوری با واقعیت نزدیک می سازد. ماژول دارای محدوده dead zones کوتاهی بوده که با توجه به تعداد فیوژن های بالا در طول مسیر های فیبر نوری اهمیت بالایی دارد و از فناوری پیشرفته خطی ±0.03 dB/dB بهره می برد که کاربران را جهت اندازه گیری های دقیق تر با صرف زمان کمتر یاری می نماید.
با توجه به فناوری های پیشرفته به کار رفته در ماژول FTB-7400E این ماژول با دامنه دینامیکی اندازه گیری مناسب تا بیش از 42 dB و همچنین توانایی سنجش لینک های CWDM مطابق با بالاترین استاندارد ITU G.694.2 این ماژول بهترین انتخاب جهت اندازه گیری شبکه های فیبر نوری CWDMو شبکه های فیبر نوری با مسافت های طولانی یا شبکه های metro می باشد و در واقع با انتخاب یک ماژول 2کاربری پیشرفته را دراختیار کاربران قرار می دهد.
با دامنه دینامیکی بالا و محدوده dead zones کوتاه، ماژول FTB-7400E توانایی اندازه گیری های مختلف را با معیار های با اهمیتی دارا بوده و همچنین مناسب و یاری رسان در رفع مشکلات سرعت مسیر های نوری و انجام خدمات کنترل کیفی لینک های نوری با ارائه استاندارد های QoS می باشد.

  •  فناوری پیشرو در صنعت ،حالت طولی ±0.03 dB/dB
  •  دامنه دینامیکی بیش از 42 dB
  •  بالاترین دقت با توجه به سنجش افت پراکندگی قطبی PMD ، مطبق بر تست در طول موج 1383 nm
  •  بیش از 256000 نقاط الگو جهت سنجش دقیق تر
  •  تست لینک های فیبر نوری CWDM ، تست با فرستنده و گیرنده های مالتی پلکس و اندازه گیری در تمامی 16طول موج های استاندارد ITU
  •  منطقه از بین رقتن ناگهانی نور یا Event dead zone ، 0.8m و منطقه تضعیف از بین رقتن ناگهانی نور 4 متر
  •  قابلیت نصب روی دستگاه های OTDR شرکت اکسفو پلتفرم های FTB-500, FTB-2, FTB-2 Pro, FTB-200
  •  امکان انتقال اطلاعت به طور مستقیم از طریق اینترنت
کاربری:
  •  جهت تست و اندازه گیری شبکه های فیبر نوری مترو Metro
  •  تست لینک های فیبر نوری با فناوری CWDM ، انتفال با تفکیک طیف های نوری

Part/Number: FTB-7400E-XX-XX-XX