کابل فیبر نوری تاید بافر کورنینگ سری رایزر Corning FREEDM® One Unitized

کابل فیبر نوری تاید بافر کورنینگ سری رایزر Corning FREEDM® One Unitized

کابل های فیبر نوری تاید بافر سری FREEDM® one unitized شرکت کورنینگ با ویژگی ضد حریق و اشعه های UV و فناوری پیشرفته مقاوم در برابر نفوذ آب یکی از پیشرفته ترین کابل های فیبر نوری تاید بافر جهت مصارف indoor/outdoor  می باشند که قابلیت افزایش تعداد تارها تا 36,48 و 72  تار فیبر نوری را دارا می باشند و مطابق با تمامی استانداردهای TIA-598 ، شبکه های گوناگون محلی LAN و قابلیت استفاده به اشکال مختلف کابل کشی شامل استفاده در رایزرها و بین طبقات را در اختیار مشتریان قرار می دهد. کابل در انواع Single mode & Multi mode با تارهای فیبر نوری 50 میکرون ، 62.5 میکرون و 900 میکرون شامل OS1,OS2, OM1,OM2,OM3,OM4 قابل ارائه است وبا توجه به روکش مقاوم و همچنین زاویه خمش مناسب کاربرد های گسترده ای را در اختیار مشتریان برای پروژه های Indoor/ outdoor   قرار میدهد.
جهت سفارش شما می توانید کابل را در 12  رنگ متفاوت روکش برای شناسایی هر چه بیشتر کابل خرید نمایید، در نظر داشته باشید : رنگ استاندارد روکش درج شده در شماره فنی کابل رنگ مشکی می باشد.
جهت خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXX8F-XXXXX-29
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
036K8F-61130-29 36 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 36
036T8F-61131-29 36 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 36
036T8F-61180-29 36 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 36
036T8F-61190-29 36 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 36
036T8F-61191-29 36 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 36
036E8F-61131-29 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
036Z8F-61131-29 36 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 36
048K8F-61130-29 48 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 48
048T8F-61131-29 48 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 48
048T8F-61180-29 48 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 48
048T8F-61190-29 48 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 48
048T8F-61191-29 48 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 48
048E8F-61131-29 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
048Z8F-61131-29 48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 48
072K8F-T3130-29 72 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 72
072T8F-T3131-29 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
072T8F-T3180-29 72 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 72
072T8F-T3190-29 72 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 72
072T8F-T3191-29 72 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 72
072E8F-T3131-29 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
072Z8F-T3131-29 72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 72
096K8F-Y3130-29 96 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 96
096T8F-Y3131-29 96 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 96
096T8F-Y3180-29 96 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 96
096T8F-Y3190-29 96 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 96
096T8F-Y3191-29 96 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 96
096E8F-Y3131-29 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
096Z8F-Y3131-29 96 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 96
144K8F-Y3130-29 144 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 144
144T8F-Y3131-29 144 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 144
144T8F-Y3180-29 144 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 144
144T8F-Y3190-29 144 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 4
144T8F-Y3191-29 144 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 144
144E8F-Y3131-29 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
144Z8F-Y3131-29 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 144