کابل فیبر نوری ریبون رایزر - سینگل مود و مالتی مود Corning FREEDM® Ribbon

کابل فیبر نوری ریبون رایزر - سینگل مود و مالتی مود Corning FREEDM® Ribbon

کابل های فیبر نوری ریبون رایزر شرکت کورنینگ قابل ارائه در انواع سینگل مود و مالتی مود می باشند، سری FREEDM® به جهت کاربرد های مختلف در پروژه های داخل و خارج از ساختمان به اشکال مختلف هوایی، کانالی و رایزر مورد استفاده قرار می گیرند. روکش این کابل های فیبر نوری در مقابل انواع اشعه های UV مقاوم بوده و از ویژگی های دیگر آن ضد حریق بودن روکش است که بسیار مناسب برای انواع پروژه های فیبر نوری داخل و خارج از ساختمان indoor/ outdoor می باشد. تعداد تارهای نوری ظرفیتی تا 216 تار فیبر نواری یا ریبون داخل پوشش ژله ای با استاندارد رنگ بندی تارهای فیبر نوری دارا بوده و همچنین طراحی کابل مطابق با بروز ترین استاندارد های کابل های ریبون می باشد که میتوانید از طرق اطلاعات فنی به جزئیات آن دسترسی داشته باشید. همانطور که میدانید کابل های فیبر نوری تنها با دستگاه های فیوژن فیبر نوری ریبون قابل فیوژن و سربندی هستند.
نکته : این دسته از کابل های ریبون در 12 رنگ مختلف روکش قابل ارائه می باشند و به همین سبب در صورت سفارش رنگ های مختلف به سادگی قابل شناسایی می باشند. رنگ استاندارد شماره فنی با روکش مشکی است.
جهت سفارش و خرید کابل فیبر نوری می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXCF-141XX-20
Part Number Product Details Fiber Category Fiber Count
012TCF-14191-20 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 12
024TCF-14191-20 24 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 24
036TCF-14191-20 36 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 36
048TCF-14191-20 48 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 48
072TCF-14191-20 72 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 72
096TCF-14191-20 96 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 96
144TCF-14191-20 144 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4+) 50 µm MM (OM4+) 144
216TCF-14191-20 216 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4) 50 µm MM (OM4+) 216
012TCF-14190-20 12 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 12
024TCF-14190-20 24 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 24
036TCF-14190-20 36 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 36
048TCF-14190-20 48 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 48
072TCF-14190-20 72 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 72
096TCF-14190-20 96 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 96
144TCF-14190-20 144 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 144
216TCF-14190-20 216 F, 50 µm multimode (OM4) 50 µm MM (OM4) 216
012TCF-14180-20 12 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 12
024TCF-14180-20 24 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 24
036TCF-14180-20 36 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 36
048TCF-14180-20 48 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 48
072TCF-14180-20 72 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 72
096TCF-14180-20 96 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 96
144TCF-14180-20 144 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 144
216TCF-14180-20 216 F, 50 µm multimode (OM3) 50 µm MM (OM3) 216
012TCF-14131-20 12 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 12
024TCF-14131-20 24 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 24
036TCF-14131-20 36 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 36
048TCF-14131-20 48 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 48
072TCF-14131-20 72 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 72
096TCF-14131-20 96 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 96
144TCF-14131-20 144 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 144
144ZCF-14101-20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
216TCF-14131-20 216 F, 50 µm multimode (OM2) 50 µm MM (OM2) 216
012KCF-14130-20 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 12
024KCF-14130-20 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 24
036KCF-14130-20 36 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 36
048KCF-14130-20 48 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 48
072KCF-14130-20 72 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 72
096KCF-14130-20 96 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 96
144KCF-14130-20 144 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 144
216KCF-14130-20 216 F, 62.5 µm multimode (OM1) 62.5 µm MM (OM1) 216
012ECF-14101-20 12 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 12
024ECF-14101-20 24 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 24
036ECF-14101-20 36 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 36
048ECF-14101-20 48 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 48
072ECF-14101-20 72 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 72
096ECF-14101-20 96 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 96
144ECF-14101-20 144 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 144
216ECF-14101-20 216 F, Single-mode (OS2) Single-mode (OS2) 216
072ZCF-14101-20 72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) SMF-28® Ultra fiber 72