کابل فیبر نوری ریبون کورنینگ Corning FREEDM® UltraRibbon™

کابل فیبر نوری ریبون کورنینگ Corning FREEDM® UltraRibbon™

سری کابل های فیبر نوری نواری FREEDM® UltraRibbon™ شرکت کورنینگ با توانایی پشتیبانی تا 864 تار فیبر نوری پیشرفته ترین کابل فیبر نوری ریبون حال حاضر دنیا با ظرفیتی بسیار بالا ، که در انواع سینگل مود و مالتی مود با تار های مختلف OS1,OS2,OM2,OM3,OM4 تولید و قابل ارائه می باشند. این سری مناسب برای انواع پروژه های indoor/ outdoor بوده و باتوجه به قطر کوچک و وزن کم کابل کاربری گسترده ای را در اشکال مختلف مانند استفاده در رایزر، به شکل هوایی و کانالی در اختیار مشتریان قرار میدهند. روکش با فناوری مقاوم در برابر اشعه های UV و ضد حریق طراحی گردیده و امکان افزایش پوشش های آرمورد نیز میسر است.
جهت سفارش و خرید محصول می توانید پس از انتخاب دقیق شماره فنی خود از طریق فرم تماس و یا تماس با بخش فروش اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXXVF-141XX-20
Part Number Product Details Fiber Count
504EVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OS2 504
504TVF-14180-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM3 504
504TVF-14190-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM4 504
504TVF-14191-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, extended 10G distance (OM4) 504
504ZVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, SMF-28® Ultra fiber,OS2 504
576EVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OS2 576
576TVF-14180-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM3 576
576TVF-14190-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM4 576
576TVF-14191-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, extended 10G distance (OM4) 576
576ZVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, SMF-28® Ultra fiber,OS2 576
648EVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OS2 648
648TVF-14180-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM3 648
648TVF-14190-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM4 648
648TVF-14191-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, extended 10G distance (OM4) 648
648ZVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, SMF-28® Ultra fiber,OS2 648
720EVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OS2 720
720TVF-14180-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM3 720
720TVF-14190-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM4 720
720TVF-14191-20 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 720
720ZVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, SMF-28® Ultra fiber,OS2 720
864EVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OS2 864
864TVF-14180-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM3 864
864TVF-14190-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled Cable, Riser,OM4 864
864TVF-14191-20 FREEDM® Interlocking Armored, Gel-Filled , Riser, extended 10G distance (OM4) 864
864ZVF-14101-20 FREEDM® UltraRibbon™ Gel-Filled, Riser, SMF-28® Ultra fiber,OS2 864