کابل فیبر نوری تاید بافر - پلنوم - کرنینگ Fan-Out - Corning

کابل فیبر نوری تاید بافر پلنوم 2-24 کورCorning - Fan-Out

کابل فیبر نوری پلنوم سری Corning fan-out Plenum کورنینگ با ساختار تاید بافر جهت تجهیز لینک های بین مراکز backbone و نصب در پروژه های Indoor مورد کاربری قرار می گیرند. به جهت برخورداری از روکش پلنومی این سری قابلیت نصب در انواع عمودی افقی ، رایزر و پلنوم را پشتیبانی می نمایند. کابل با تارهای نوری تاید بافر 900 میکرونی تجهیز گردیده، که ویژگی نصب آسان تر و مطمئن تر به هنگام سربندی را فراهم می نماید.
تارهای فیبر نوری داخل تیوب های مجزا با روکش مناسب بر اساس استاندارد های لازم قرار گرفته اند و همچنین زائده میانی مستحکم با ویژگی غیرهادی یا دی الکتریک در مرکز کابل جای داده شده است، کلیه مجموعه در نهایت توسط روکش بیرونی ضد حریق پوشیده و احاطه شده است، این سری بیشتر جهت تجهیز مراکزو زیرساخت های داخل ساختمان با محیط های عبوری آسیب پذیر کارآمد است و به عنوان انتخاب اصلی در ستاد های بحران در دنیا شناخته می شود.
روکش اصلی کابل های نوری fan-out Plenum ، از استاندارد های ضد حریق برخوردار می باشد که امکان انتخاب با آسودگی خاطر بیشتری را در تجهیز شبکه های نوری داخل ساختمان ها یا indoor ، مهیا می سازد و مطابق استاندارد های OFNP و CSA FT-6, پلنوم می باشد و از کد جهانی الکتریکی (NEC®) و ICEA S-83-596 برخوردار است.
امکان سفارش در 12 رنگ متفاوت ژاکت میسر است که شامل رنگ های - آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای، خاکستری ، سفید، قرمز، سیاه، زرد، بنفش، سرخ و آبی بوده که جهت شناسایی آسان تر می باشد.
ویژگی های کاربردی:
  •  مجهز به تارهای نوری قرار گرفته در تیوب های مجزا
  •  تارهای تاید بافر 900 میکرون سری TBII با قابلیت استریپ ساده و آسان
  •  مناسب تجهیز شبکه های پر سرعت داخلی ساختمان ها ، ادارات و سازمان ها
  •  دمای عملکرد کابل فیبر نوری 0 °C to 70 °C و دمای انبارداری -40 °C to 70 °C
  •  قابلیت سفارش با انواع تارهای نوری مالتی مد و سینگل مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM4+, OS2
  •  روکش مقاوم در برابر حریق ، مستحکم و با دوام و برخورداری از ویژگی غیر هادی یا دی الکتریک
  •  مطابق با استاندارد ، ثبت و تایید با کد جهانی الکتریک National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 , ICEA S-83-596
  •  مقاوم در برابر آتش مطابق UL-1666 (for riser and general building applications) مناسب کاربری در فضاهای بسته یا Indoor
  •   RoHS Compliance
جهت خرید و سفارش کابل فیبر نوری فوق پس از مشاهده اطلاعات و مشخصات فنی و انتخاب دقیق شماره فنی ، میتوانید از طریق فرم تماس و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXX68-31XXX-29
Part Number Product Details Fiber Count
002E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 2
002E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 2
002E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 2
002K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 2
002K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 2
002K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 2
002T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 2
002T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 2
002T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 2
002T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 2
002T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 2
002T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 2
002T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 2
002T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 2
002T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 2
002T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 2
002T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 2
002T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 2
004E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 4
004E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 4
004E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 4
004K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 4
004K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 4
004K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 4
004T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 4
004T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 4
004T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 4
004T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 4
004T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 4
004T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 4
004T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 4
004T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 4
004T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 4
004T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 4
004T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 4
004T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 4
006E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 6
006E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 6
006E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 6
006K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 6
006K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 6
006K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 6
006T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 6
006T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 6
006T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 6
006T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 6
006T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 6
006T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 6
006T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 6
006T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 6
006T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 6
006T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 6
006T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 6
006T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 6
008E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 8
008E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 8
008E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 8
008K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 8
008K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 8
008K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 8
008T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 8
008T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 8
008T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 8
008T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 8
008T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 8
008T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 8
008T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 8
008T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 8
008T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 8
008T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 8
008T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 8
008T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 8
012E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 12
012E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 12
012E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 12
012K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 12
012K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 12
012K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 12
012T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 12
012T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 12
012T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 12
012T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 12
012T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 12
012T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 12
012T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 12
012T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 12
012T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 12
012T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 12
012T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 12
012T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 12
016E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 16
016E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 16
016E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 16
016K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 16
016K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 16
016K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 16
016T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 16
016T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 16
016T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 16
016T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 16
016T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 16
016T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 16
016T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 16
016T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 16
016T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 16
016T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 16
016T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 16
016T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 16
024E68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OS2 24
024E68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OS2 24
024E68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OS2 24
024K68-31130-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM1 24
024K68-31330-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM1 24
024K68-31430-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM1 24
024T68-31131-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM2 24
024T68-31180-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM3 24
024T68-31190-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.9 mm Subunits,OM4 24
024T68-31191-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 24
024T68-31331-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM2 24
024T68-31380-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM3 24
024T68-31390-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,2.0 mm Subunits,OM4 24
024T68-31391-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 24
024T68-31431-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM2 24
024T68-31480-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM3 24
024T68-31490-29 Fan-Out Tight-Buffered Cable,Plenum,1.65 mm Subunits,OM4 24
024T68-31491-29 Fan-Out Tight-Buffered,Plenum,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 24