کابل فیبر نوری تاید بافر - رایزر - کرنینگ Fan-Out

کابل فیبر نوری تاید بافر رایزر 2-24 کور Fan-Out - Corning

کابل فیبر نوری رایزر سری Corning fan-out riser کورنینگ با ساختار تاید بافر انتخابی کارآمد جهت تجهیز لینک های بین مراکز backbone و نصب در پروژه های Indoor به شمار می آیند. کابل با تارهای نوری تاید بافر 900 میکرونی تجهیز گردیده، که ویژگی نصب آسان تر و مطمئن تر به هنگام سربندی را فراهم می نماید.
تارهای فیبر داخل تیوب های مجزا با روکش مناسب بر اساس استاندارد های پیشرفته قرار گرفته اند و ویژگی زائده میانی مستحکم را درتیوب های میانی قرار داده شده است، همچنین کابل از ویژگی غیرهادی یا دی الکتریک بهره می برد، کلیه مجموعه در نهایت توسط روکش بیرونی ضد حریق پوشیده و احاطه شده است.
روکش اصلی کابل های نوری fan-out riser ، از استاندارد های ضد حریق برخوردار می باشد که امکان انتخاب با آسودگی خاطر بیشتری را در تجهیز شبکه های نوری داخل ساختمان ها یا indoor ، مهیا می سازد و مطابق استاندارد های OFNR و CSA FT-4, پلنوم می باشد و از کد جهانی الکتریکی (NEC®) و ICEA S-83-596 برخوردار است.
امکان سفارش در 12 رنگ متفاوت ژاکت میسر است که شامل رنگ های - آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای، خاکستری ، سفید، قرمز، سیاه، زرد، بنفش، سرخ و آبی بوده که جهت شناسایی آسان تر می باشد.
ویژگی های کاربردی:
  •  مجهز به تارهای نوری قرار گرفته در تیوب های مجزا
  •  تارهای تاید بافر 900 میکرون سری TBII با قابلیت استریپ ساده و آسان
  •  مناسب تجهیز شبکه های پر سرعت داخلی ساختمان ها ، ادارات و سازمان ها
  •  دمای عملکرد کابل فیبر نوری 0 °C to 70 °C و دمای انبارداری -40 °C to 70 °C
  •  قابلیت سفارش با انواع تارهای نوری مالتی مد و سینگل مد OM1, OM2, OM3, OM4, OM4+, OS2
  •  روکش مقاوم در برابر حریق ، مستحکم و با دوام و برخورداری از ویژگی غیر هادی یا دی الکتریک
  •  مطابق با استاندارد ، ثبت و تایید با کد جهانی الکتریک National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596
  •  مقاوم در برابر آتش مطابق UL-1666 (for riser and general building applications) مناسب کاربری در فضاهای بسته یا Indoor
  •   RoHS Compliance
جهت خرید و سفارش کابل فیبر نوری فوق پس از مشاهده اطلاعات و مشخصات فنی و انتخاب دقیق شماره فنی ، میتوانید از طریق فرم تماس و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید.

Part/Number: XXXX61-31XXX-24
Part Number Product Details Fiber Count
002E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 2
002E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 2
002E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 2
002K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 2
002K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 2
002K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 2
002T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 2
002T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 2
002T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 2
002T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 2
002T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 2
002T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 2
002T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 2
002T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 2
002T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 2
002T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 2
002T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 2
002T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 2
004E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 4
004E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 4
004E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 4
004K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 4
004K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 4
004K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 4
004T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 4
004T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 4
004T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 4
004T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 4
004T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 4
004T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 4
004T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 4
004T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 4
004T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 4
004T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 4
004T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 4
004T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 4
006E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 6
006E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 6
006E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 6
006K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 6
006K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 6
006K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 6
006T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 6
006T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 6
006T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 6
006T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 6
006T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 6
006T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 6
006T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 6
006T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 6
006T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 6
006T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 6
006T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 6
006T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 6
008E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 8
008E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 8
008E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 8
008K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 8
008K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 8
008K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 8
008T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 8
008T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 8
008T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 8
008T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 8
008T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 8
008T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 8
008T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 8
008T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 8
008T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 8
008T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 8
008T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 8
008T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 8
012E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 12
012E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 12
012E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 12
012K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 12
012K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 12
012K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 12
012T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 12
012T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 12
012T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 12
012T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 12
012T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 12
012T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 12
012T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 12
012T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 12
012T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 12
012T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 12
012T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 12
012T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 12
012U61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,ClearCurve® ZBL OS2 12
016E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 16
016E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 16
016E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 16
016K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 16
016K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 16
016K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 16
016T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 16
016T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 16
016T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 16
016T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 16
016T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 16
016T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 16
016T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 16
016T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 16
016T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 16
016T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 16
016T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 16
016T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 16
024E61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OS2 24
024E61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OS2 24
024E61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OS2 24
024K61-31130-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM1 24
024K61-31330-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM1 24
024K61-31430-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM1 24
024T61-31131-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM2 24
024T61-31180-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM3 24
024T61-31190-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,OM4 24
024T61-31191-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.9 mm Subunits,extended 10G distance OM4 24
024T61-31331-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM2 24
024T61-31380-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM3 24
024T61-31390-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,OM4 24
024T61-31391-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,2.0 mm Subunits,extended 10G distance OM4 24
024T61-31431-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM2 24
024T61-31480-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM3 24
024T61-31490-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,OM4 24
024T61-31491-24 Fan-Out Tight-Buffered,Riser,1.65 mm Subunits,extended 10G distance OM4 24